Պատերազմի վետերաններ Print

Շախնազարյան Վարսենիկ

Խանզադյան Մկրտիչ

Մաթևոսյան Մարտիրոս

Գրիգորյան Սոկրատ

Խոջոյան Ռուբեն

Ղուկասյան Ռուբեն

Մնացականյան Ղևոնդ